Jedáleň

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni – V jedálni sa poskytuje stravovanie osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšili dôchodkový vek. Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti klienta.

V jedálni ÚzS SČK Senica je denne poskytnutých priemerne 160 obedov, z čoho je 90 poskytnutých prostredníctvom donášky do domácnosti.

Cena obeda od 1.1. 2022: 4,30

Donáška: 0,70 €

Informácie: 034/6515159, 0911839530