Sociálne poradenstvo

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica poskytuje základné, špecializované sociálne poradenstvo a krízovú pomoc prostredníctvom telekomunikačných technológií –  internetové sociálne poradenstvo.

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku charakteru a rozsahu problémov klienta a poskytnutie konkrétnej odbornej pomoci. 

Poradňu môžete kontaktovať telefonicky: 034/6515159osobne: Dom humanity SČK, Kalinčiakova 1396/46, Senica, e-mailom: senica@redcross.sk alebo vypíšte nižšie priložený formulár.

V internetovej  poradni odpovedáme na všetky otázky zo sociálnej oblasti. Poradňa je určená pre občanov, ktorí sú znevýhodnení zdravotne, či sociálne a ktorých znevýhodnenie má dlhodobý, alebo trvalý charakter.

Na vaše otázky odpovedá PhDr. Miriam Madunická, PhD – sociálna poradkyňa.