Baby kurz prvej pomoci

Pre koho je kurz určený
– pre rodičov, starých rodičov,
– pre pedagógov, vychovávateľov, animátorov, vedúcich táborov,
– pre tých, čo sa chcú naučiť základy poskytovania prvej pomoci so zameraním na deti

Počet účastníkov kurzu
Počet účastníkov kurzu je limitovaný.

Obsah kurzu (hlavné témy)
– prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch detí v rôznom veku,
– prvá pomoci pri náhlych stavoch detí,
– prvá pomoc pri úrazoch detí,
– obväzové techniky, improvizované pomôcky a zostavenie a použitie lekárničky,
– záver kurzu, záverečné skúšky

Miesto konania kurzu
Slovenský Červený kríž územný spolok Vranov nad Topľou Štúrova 130

Trvanie kurzu 
6 vyučovacích hodín (poobedie)

Cenník tu

Kontakt