Prepravná služba SČK – terénna sociálna služba

Prepravná služba SČK (sociálna terénna služba) slúži na zlepšenie sociálneho prostredia v regióne Vranova a okolia. Prevádzkujeme ju už od roku 2017 – a to vďaka partnerským obciam a spoločnosti Kaufland, ktorá nám darovala dve špeciálne upravené vozidlá na prevoz ťažko zdravotne postihnutých, vrátane vozičkárov.

Prepravnou službou SČK pomáhame riešiť zložité životné situácie odkázaných ľudí, ktorí majú problém prepraviť sa k lekárovi, k rodine, do úradov, za kultúrou, do sociálnych zariadení, do kúpeľov a pod.

Cieľová skupina, pre ktorú je služba určená:

 • seniori nad 62 rokov
 • osoby ŤZP a ich sprievodcovia, vrátane vozičkárov 
 • rodičia s maloletými deťmi
 • občania s nepriaznivým zdravotným stavom

Objednávanie služby:

 • telefonicky na čísle 0940 330 343, najneskôr 1 deň vopred od 8.00 do 15.00 hod.

Oprávnenosť na službu žiadatelia preukazujú vodičovi:

 • preukazom ŤZP
 • občianskym preukazom

Kde je možné službu využiť:

 • na prepravu do zdravotníckych zariadení
 • na prepravu do sociálnych zariadení
 • na prepravu do úradov a iných inštitúcií (obecný úrad, súdy, notár, sociálna poisťovňa a iné)
 • na pohreby, k vlaku, na spoločenské podujatia, návštevy príbuzných a pod.

Kedy je možné službu využiť:

 • pondelok – piatok 7.00 hod. – 15.00 hod.

Úhrada za poskytovanú službu

 • Obyvatelia mesta Vranov a nezazmluvnených obcí: 
 • Preprava do 10 km  :     0,50 eur / km.
 • Preprava do 100 km :    0,40 eur / km.
 • Preprava  nad 100 km:  0,20 eur / km.
 • Aktuálny dobrovoľníci, členovia SČK  a držitelia zlatého Jánskeho plakety  a vyššie majú prepravu so zľavou 30%.