Mládež SČK

Pridaj sa k nám!

Si mladý, máš veľa nápadov a chceš byť užitočný? Chceš pracovať s rovesníkmi, niečo sa naučiť a niečo odovzdať ďalej? Chceš pomáhať iným? Tak si na správnej adrese! Zapoj sa do aktivít Mládeže Slovenského Červeného kríža!

Zaujíma Ťa prvá pomoc, prevencia HIV/AIDS alebo humanitárne aktivity? Hľadáš zmysluplné využitie svojho voľného času, chceš nadviazať nové priateľstvá a popri tom urobiť aj niečo hrdinské? Chceš sa zlepšiť v poskytovaní prvej pomoci a získať možnosť zúčastniť sa celoslovenskej súťaže v poskytovaní prvej pomoci – Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka?

Mládež SČK združuje deti a mládež vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 30 rokov.

Kontaktujte nás : mladezsckvt@gmail.com 

Tešíme sa na Teba! Predtým, ako sa k nám vyberieš.

Úlohou mládeže je najmä:

  1. a) pomáhať usmerňovať vývoj detí a mládeže na samostatné a spoločensky vyspelé osobnosti,
  2. b) umožňovať mladým ľuďom sebarealizáciu pri príprave a uskutočňovaní programov v duchu základných princípov hnutia,
  3. c) pomáhať viesť deti a mládež k spoločenskej zodpovednosti, sociálnemu cíteniu a medzinárodnému porozumeniu.

Z činnosti Mládeže:

  • účasť na súťažiach prvej pomoci
  • pomoc pri realizácií rôznych preventívnych aktivít (napr. v spolupráci s Políciou)
  • realizácie ukážok Prvej pomoci pri rôznych podujatiach,
  • realizácia projektov, napr. Dorotka a jej priatelia nám ochoreli

Chceš sa dozvedieť o činnosti a projektoch mládežníkov SČK viac?

http://youth.redcross.sk

Dotazník pre dobrovoľníkov