Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Vranov nad Topľou

Štúrova 130
093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 00416282
DIČ: 2020632086
IBAN: SK1302000000000001835632

Napíšte nám

Spolky