Prvá pomoc na školách

Ako naučiť prvú pomoc efektívne? No predsa zážitkovo a s humorom!
Prvá pomoc je zručnosť, ktorú by mal ovládať každý človek. Preto ju učíme prakticky, s humorom a interaktívne prostredníctvom mladého trénerského tímu červenokrižiakov. Prinášame možnosť aj pre Vašu školu absolvovať zážitkové školenie prvej pomoci. Žiaci či študenti zažijú veselé a energické školenie plné praktických nácvikov zručností, sprevádzané videami, aktivitami a tréningami vo Vašej triede. Kedy je vhodné zorganizovať školenie prvej pomoci?

  • účlové cvičenia a didaktické hry
  • hodiny biológie
  • školské kluby detí a mládeže
  • kurzy ochrany zdravia a prírody
  • preventnívna výchova

Máte záujem o školenie prvej pomoci u Vás?

Napíšte nám na vranov@redcross.sk a dohodnite si školenie „šité na mieru“ pre Vás.

Aktuálny cenník tu