8 hodinový kurz prvej pomoci

Termíny  kurzov PP na rok 2024

21.2. 2024 o 9:00

28.2. 2024 o 9:00

20.3. 2024 o 9:00

3.4. 2024 o 9:00

17.4.2024 o 9:00

15.5.2024 o 9:00

29.5. 2024 o 9:00

Na kurz je nutné sa vopred nahlásiť

V prípade záujmu o iný termín nás kontaktujte na našej mailovej adrese: vranov@redcross.sk

V cene kurzu je aj obed a pitný režim .

Akreditácia S09891-2021-OZV-14 Z087776-2021-OZV zo dňa 12. 10. 2021

Pre koho je kurz určený
– pre žiadateľov o vodičské oprávnenie (autoškola)
– pre firmy (zamestnanci, zamestávatelia ku BOZP)
– pre tých, čo sa chcú naučiť základy poskytovania prvej pomoci

Počet účastníkov kurzu
Minimálny počet účastníkov je 7 a maximálny 15 na jeden kurz.

Obsah kurzu (hlavné témy)
– úvod do prvej pomoci – zásady poskytovania,
– prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
– prvá pomoc pri náhlych stavoch
– prvá pomoc pri úrazoch
– obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky
– záver kurzu, záverečné skúšky

Miesto konania kurzu
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Vranov nad Topľou , Štúrova 130

09301

Trvanie kurzu 
8 vyučovacích hodín (1 deň)

Cenník

Kontakt

Naša učebňa prvej pomoci je pripravená
Tešíme sa na Vás