8 hodinový kurz prvej pomoci

Termíny  kurzov PP na rok 2023

14.3. 2023 o 8: 30

12.4 . 2023 o 8: 30

17.5. 2023 o 8: 30

14.6. 2023 o 8:30

23.8. 2023 o 8: 30

V prípade záujmu o iný termín nás kontaktujte na našej mailovej adrese: vranov@redcross.sk

V cene kurzu je aj obed a pitný režim .

Akreditácia S09891-2021-OZV-14 Z087776-2021-OZV zo dňa 12. 10. 2021

Pre koho je kurz určený
– pre žiadateľov o vodičské oprávnenie (autoškola)
– pre firmy (zamestnanci, zamestávatelia ku BOZP)
– pre tých, čo sa chcú naučiť základy poskytovania prvej pomoci

Počet účastníkov kurzu
Minimálny počet účastníkov je 7 a maximálny 15 na jeden kurz.

Obsah kurzu (hlavné témy)
– úvod do prvej pomoci – zásady poskytovania,
– prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
– prvá pomoc pri náhlych stavoch
– prvá pomoc pri úrazoch
– obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky
– záver kurzu, záverečné skúšky

Miesto konania kurzu
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Vranov nad Topľou , Štúrova 130

09301

Trvanie kurzu 
8 vyučovacích hodín (1 deň)

Cenník tu

Kontakt

Naša učebňa prvej pomoci je pripravená
Tešíme sa na Vás