Dom humanity

Pre koho je táto služba určená?

Spoločné stravovanie pre dôchodcov a ťažko zdravotne postihnutých občanov mesto zabezpečuje pre poberateľov starobného dôchodku a občanov, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na spoločné stravovanie.

Miesta stravovania

Dom humanity (Červený kríž), Štúrova 130 (oproti Detskému domovu), Vranov nad Topľou, tel. 057/44 216 81. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v Dome humanity osobne denne od 8.00 do 12.00 hod. alebo telefonicky na uvedenom tel. čísle.

Jedáleň → TU