Prepravná služba

Čo ponúkame?

 • odvoz občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a ZŤP
 • možnosť prevozu občana aj s invalidným vozíkom
 • možnosť preplatenia dopravy cez Úrad práce

Cena prepravy:

 • v meste Žiar nad Hronom 1,75 €
 • mimo mesta Žiar nad Hronom 0,35 €/km (pre občanov s trvalým bydliskom v ZH)
 • mimo mesta Žiar nad Hronom 0,50 €/km (pre občanov, ktorý nemajú trvalé bydlisko v ZH)
 • Kontakt: 0903 558 929 alebo 0915 047 351

Doplnkové služby:

 • stojné
  • zadarmo / 1 hodina
  • 3€ – každá ďalšia začatá hodina
 • asistencia (sprevádzanie pacienta)
  • 10€ – jeden sprievodca