Stravovacie služby

O túto službu môže požiadať každý občan telefonicky na tel. č. 045/6798119, 0903 558 929,  alebo osobne na Územnom spolku SČK v Žiari nad Hronom, ktorý je v dôchodkovom veku, imobilný alebo je osobou so ZŤP.

Donáška stravy sa vykonáva každý deň priamo na adresu klienta okrem soboty, nedele a sviatkov.

Cena obeda je 5,50 € /v cene je zahrnutá i doprava/.

Slovenský Červený kríž , SNP 94, 965 01  Žiar nad Hronom, tel. 045/679 8119, 0903 558 929