Projekty Mládeže SČK ZH

Projekt prvej pomoci

 • Výučba prvej pomoci – prednášky vedené kvalifikovanými trénermi prvej pomoci v akomkoľvek rozsahu pre akúkoľvek vekovú kategóriu
 • Zabezpečenie tréningov pre súťažné družstvá (HMZ, DPP)
 • Zabezpečenie školení pre branné cvičenia 
 • Zabezpečenie rozhodcov pre súťaže
 • Zdravotné služby na kultúrnych, spoločenských podujatiach a športových podujatiach  
 • Ukážky prvej pomoci 

Kampaň HIV/AIDS prevencia 

 • Zabezpečenie prednášok čo besied pre rôzne skupiny, spojené s informáciami o prevencii a poskytnutím informačných materiálov od koordinátorov projektu HAP
 • Organizácia kampane Sviečkový pochod v mesiaci december ( 1.12. Svetový deň boja proti AIDS )

Dorotka a jej priatelia

 • Organizácia besied o zdravom životnom štýle, úrazoch, darcovstve krvi pre deti v materských školách
 • Organizácia výstupnej súťaže pre materské školy v poskytovaní prvej pomoci 

A iné…

 • Besedy o práci, aktivitách a histórii Červeného kríža, Mládeži Slovenského Červeného kríža
 • Prednášky o dobrovoľníckej činnosti
 • Maskovania a realistické znázornenie poranení profesionálnymi maskérmi 

Ďalšie články