Projekty Mládeže SČK ZH

Projekt prvej pomoci

 • Výučba prvej pomoci – prednášky vedené kvalifikovanými trénermi prvej pomoci v akomkoľvek rozsahu pre akúkoľvek vekovú kategóriu
 • Zabezpečenie tréningov pre súťažné družstvá (HMZ, DPP)
 • Zabezpečenie školení pre branné cvičenia
 • Zabezpečenie rozhodcov pre súťaže
 • Zdravotné služby na kultúrnych, spoločenských podujatiach a športových podujatiach
 • Ukážky prvej pomoci

Kampaň HIV/AIDS prevencia

 • Zabezpečenie prednášok čo besied pre rôzne skupiny, spojené s informáciami o prevencii a poskytnutím informačných materiálov od koordinátorov projektu HAP
 • Organizácia kampane Sviečkový pochod v mesiaci december ( 1.12. Svetový deň boja proti AIDS )

Dorotka a jej priatelia

 • Organizácia besied o zdravom životnom štýle, úrazoch, darcovstve krvi pre deti v materských školách
 • Organizácia výstupnej súťaže pre materské školy v poskytovaní prvej pomoci 

SOM (Spolu ochránime mládež)

 • V roku 2020 sa naše 4 mládežníčky zúčastnili národného kurzu k projektu SOM
 • Témy projektu:
  • kyberšikana
  • rovesnícky nátlak
  • sexting
  • rodová rovnosť
  • HIV/AIDS prevencia…
 • Hlavným cieľom projektu je odtabuizovanie tém
 • Vyškolení mládežníci po kurze môžu rovesníckym prístupom (pomocou hier, aktivít, diskusií…) vzdelávať mladých ľudí na stredných a základných školách, a tak isto mládežníkov SČK, v oblasti tém projektu som
 • Viac info nájdete: https://redcross.sk/youth/som/

A iné…

 • Besedy o práci, aktivitách a histórii Červeného kríža, Mládeži Slovenského Červeného kríža
 • Prednášky o dobrovoľníckej činnosti
 • Maskovania a realistické znázornenie poranení profesionálnymi

Ďalšie články