2% z dane

Vďaka vašim 2 % vieme pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Aj vďaka darom od ľudí ako ste vy, sme mohli pomáhať tam, kde to bolo potrebné. Financie vyzbierané z daňovej asignácie používame na projekty a činnosti, ktoré reálne zachraňujú životy.

Z 2% ktoré ste nám v uplynulých rokoch darovali, sme:

  • dovybavili humanitárnu jednotku
  • opravili nocľaháreň Večierka
  • obnovili zdravotnícku techniku 
  • podporili darcovstvo krvi
  • podporili vzdelávanie v materských školách
  • nakúpili modely a prostriedky na výučbu prvej pomoci
  • a ďalšie…

Údaje Slovenského Červeného kríža, územný spolok Banská Bystrica:

Obchodné meno/Názov organizácie: Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica

Sídlo organizácie: 97401 Banská Bystrica, Pod Urpínom 6

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IČO: 00416045


Vaša podpora nám umožní poskytovať účinnejšiu a rozsiahlejšiu pomoc všetkým ľuďom, ktorí na ňu čakajú – ďakujeme!

Ak ste pracovali v roku 2020 ako dobrovoľník môžete darovať až 3% z dane.

Tlačivá pre poukázanie 2% z dane

  • ZAMESTNANEC – vypĺňa VYHLÁSENIE a Potvrdenie o zaplatení dane
  • FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie: a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A alebo b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B
  • PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb; Príloha k daňovému priznaniu PO – na poukázanie viacerým prijímateľom

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:

Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti. Najmenšia možná čiastka, ktorú môžete poukázať Slovenskému Červenému krížu je 8 EUR,
vyplňte príslušné údaje o Slovenskom Červenom kríži (viď nižšie) a sumu zodpovedajúcu 1% resp. 2% dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní, do 31. marca 2021 zaplaťte daň za rok 2020 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.