Personál

RNDr. Zuzana Stanová

riaditeľka územného spolku

 

Ing. Zuzana Spodniaková

zástupkyňa riaditeľky územného spolku

koordinátor pre aktivity SČK územného spolku

 

MUDr. Zuzana Pačesová

lekár OAIM

 

MUDr. Lucia Gorduličová

inštruktor, lekár OAIM, záchrannej služby

 

Bc. Matej Sršeň

inštruktor, hasič-záchranár

 

 

Mgr. Jakub Palúch

zdravotnícky záchranár