Personál

RNDr. Zuzana Stanová

riaditeľka územného spolku

Mgr. Lukáš Longauer

koordinátor pre krízové riadenie, asistenčné zdravotné služby

Bc. Adéla Kusová

bezpríspevkové darcovstvo krvi a dobrovoľníctvo