SOS SENIOR

V živote každého príde čas, keď dosiahne vek, v ktorom sa kedysi jednoduché denné úlohy stanú náročnými na vykonávanie. Zoči-voči týmto problémom, ktoré proces starnutia so sebou prináša sa seniori zdráhajú pripustiť skutočnosť, že potrebujú pomoc k tomu, aby mohli naďalej zostať žiť v pohodlí svojho domova.

Pre koho je služba tiesňové volania určená?

  • Seniorom žijúcim osamotene
  • Osobám s rizikovým onemocnením
  • Seniorom u ktorých je riziko pádu
  • Pacientom, ktorí sa zotavujú v domácom prostredí
  • Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Princíp fungovania tiesňového volania SOS – Senior:

Pokiaľ vznikne neočakávaná situácia vyžadujúca si potrebnú pomoc (zdravotnú, hasičskú, policajnú) používateľ jednoducho zatlačí tlačidlo, ktoré má neustále pri sebe (zavesené na krku, alebo na zápästí). Týmto sa odošle signál tiesňového volania na domácu základnú jednotku vybavenú citlivým mikrofónom a hlasitým reproduktorom, ktorá je pripojená v domácnosti na pevnú telefónnu linku. Táto hlasovo spojí seniora v neočakávanej situácii s dispečingom stanice prvej pomoci. Používateľ pritom popíše svoju situáciu. Operátor má pritom identifikáciu volajúceho účastníka a súčasne sa mu na obrazovku počítača zobrazí okno so všetkými dôležitými informáciami o volajúcom (meno, adresa, príbuzní, držitelia kľúčov, alergie, zdravotný stav…) v rozsahu akom boli zaevidované do databázy. Zaškolený zdravotnícky personál vyberie najvhodnejší spôsob riešenia pomoci pri vzniknutej situácii. V prípade potreby je možné telefonicky spojiť seniora s rodinou či určenou osobou. Spojenie po zatlačení tlačidla v prípade tiesňového volania nastane do cca 25 sekúnd.