Deň rodiny 2016

Záchranná služba poskytovaná na tomto podujatí