EVENTY MÁJ

Počas mesiaca máj sme pre našich klientov poskytovali záchrannú službu na osemnsástich podujatiach.