Golf Tále

Zabezpečovanie súkromnej akcie pre klienta v areáli golfového ihriska na Táloch