Lucie Bíla- bíle vánoce

Zdravotné zabezpečenie koncertov.