Novoročný ohňostroj

Zabezpečovanie Novoročných osláv v Banskej Bystrici. Autor fotografií: Matej Kapusta