OLDIES PARTY Rádia Vlna

Závhranná služba poskytovaná na týchto posujatiach.