SOFTIP TROJKRÁĽOVÝ BEH

Záchranná služba poskytovaná na tomto podujatí.