SVETOVÝ DEŇ DARCOV KRVI

Oslvávme spolu 12.6. Svetový deň darcov krvi v priestoroch VÚC na Nám. SNP v Banskej Bystrici od 13:00 do 16:00. 

 

 

12..6. Na Nám. SNP prebiehali oslavy Svetového dňa darcov krvi. Od 13-15:00 bol pripravený kultúrny program. Darcom sa prihovoril primátor mesta Banská Bysrica Ján Nosko, predseda VÚC BB Marián Kotleba a riaditeľka Úzs BB Zuzana Stanová. Táto akcia prilákala viac ako 50 záujemcov o darovanie krvi z čoho darovať krv mohlo 35 ľudí čím spolu darovali 15,35 litrov krvi.  Chceli by sme sa poďakovať Všetkým darcom za ich ochotu pomáhať.