TURÍČNY JARMOK SLOVENSKÁ ĽUPČA

Zdravotný dozor počas tradičného Turičného jarmoku.