Vianočná kapustnica pre ľudí v núdzi

V priestoroch SČK BB Pod Urpínom 6 bude pre všetkých ľudí v núdzi pripravená chutná kapustnica a drobné pohostenie. Pokiaľ chcete prispieť svojou troškou radi Vás privítame.

Každoročne pod vedením Karola Langsteina dobrovoľníci a zamestnanci SČK BB pripravia naozaj skvelú kapustnicu, ktorú potom počas štedrého dňa rozdávajú v priestorch SČK BB ľuďom v núdzi. Ak by ste chceli medzi nás prísť a pomôcť s podávaním, prispieť jedlom,  koláčom, ovocím alebo drobným darčekom pre núdznych, radi Vás privítame na štedrý deň v priestoroch SČK BB Pod urpínom 6 od 10:00 do 13:00