MDD 2015

Medzinárodný deň detí v Banskej Bystrici