Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka Banská Bystrica 2015 video II.

dlhá verzia videa zachytávajúca podrobnejšie celý priebeh súťaže a jednotlivé súťažné úlohy.