Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka Banská Bystrica 2015

fotografie zo súťaže v prvej pomoci