Jednorázový príspevok

Venujte nám finančný príspevok na podporu činnosti Slovenského Červeného kríža, územný spolok Banská Bystrica.

Našu činnosť môžete podporiť jednorazovým darom z vášho účtu:
* Variabilný symbol: IČO organizácie, príp. rok narodenia
* Poznámka: Do správy pre prijímateľa pri bankovom prevode uveďte uveďte “Dar” a vaše meno a priezvisko.

Naše údaje:

IČO: 00416045
DIČ: 2021121575
Bankové spojenie: 4333 312/0200