Organizačná štruktúra

4771

Územná a kontrolná rada územného spolku SČK

v Banskej Bystrici

Riaditeľka:                   RNDr. Zuzana Stanová

 

Územná rada:

Predseda: MUDr. Ján Mačkin

Podpredsedníčka: JUDr. Jana Víznerová

Členovia: 

                  Monika Fašková

                  Mgr. Janka Macháčková

                  Ing. Dušan Janásek

                  Martin Ďurica

                  Zuzana Brozmanová

 

Kontrolná rada:

Predsedníčka: Ing. Irena Galádová, MBA

Členky: Ing. Martina Longauerová

              Andrea Belková