Oceňovanie Dobrovoľných darcov krvi 14.6.2016

Oceňovanie BDK 14.6.2016 v sobášnej miestnosti Mestského úradu Trenčín.

Oceňovanie BDK 14.6.2016 v sobášnej miestnosti Mestského úradu Trenčín.

Zlatá Janského plaketa: 34  
Diamantová Janského plaketa: 3
Kňazovického medaila: 3