Podporte nás

Jednorazový príspevok

Venujte nám finančný príspevok na podporu činnosti

Našu činnosť môžete podporiť jednorazovým darom alebo pravidelným príspevkom cez trvalý platobný príkaz z vášho účtu:

* Číslo bankového účtu:     SK4302000022250008437012
* Variabilný symbol: 00416029
* Poznámka: Do správy pre prijímateľa pri bankovom prevode uveďte uveďte “Dar” a vaše meno a priezvisko.

Našu činnosť môžete podporiť aj online prevodom