Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Trenčín
Stromová 5
911 01 Trenčín

e-mail: trencin@redcross.sk

IČO: 00416029
DIČ: 2021264124
IBAN: SK2502000000000002838202

Napíšte nám

Spolky