Svetový deň darcov krvi 2017

Spolu ocenených 39 BDK, 34 ZJP, 4 DJP, 1 K. medaila

Dňa 14. 6. 2017 sa k oslave Svetového dňa darcov krvi konal v svadobnej miestnosti Mestského úradu v TN ceremoniál odceňovania ZJP, DJP a Kňazovického medaila. Spolu ocenených bolo 39 BDK, 34 ZJP,4 DJP, 1 K. medaila