Langenlois, Rakúsko

Medzinárodný kemp Mládeže Rakúskeho Červeného kríža

Miesto: Langenlois (malé vinárske mesto neďaleko Viedne)

Jazyk kempu: Anglický

Termín: 8. – 22. 7. 2024

Vek: 16-23 rokov

Medzinárodný kemp Mládeže Rakúskeho Červeného kríža je udalosť, ktorá spája dobrovoľníkov z celého sveta, ktorí aktívne pracujú v rámci Červeného kríža/Červeného polmesiaca na lokálnej, či národnej úrovni.

Cieľom kempu je dať mládežníkom možnosť diskutovať o ich rozdielnych kultúrach, búrať predsudky a vytvárať priateľstvá na celý život. Každoročne sa kempu zúčastňujú dvaja mládežníci zo Slovenska, ktorí tak získavajú možnosť počas dvoch týždňov reprezentovať našu krajinu a spoznať množstvo ľudí zo všetkých kútov zeme!

Program, ktorý zabezpečuje skupina skvelých vedúcich (teamers), sa skladá z prednášok, výletov, maškarného plesu či národných večerov. Počas 14 dní budete mať možnosť sa naučiť množstvo zaujímavostí o iných krajinách a ich národných spoločnostiach i základy ich jazyka. Každoročnou tradíciou je návšteva koncentračného táboru Mauthausen. Samozrejmosťou je množstvo hostí – odborníkov, ktorí do Langenloisu so sebou prinášajú množstvo zaujímavých interaktívnych prednášok či debát, ktoré dávajú účastníkom úplne iný pohľad na fungovanie ČK/ČP vo svete.

Denný program je doplnený o množstvo zaujímavých podujatí – prijatie u starostu Langenloisu či ukážka typicky rakúskej tradície Heuriger, kedy budete mať možnosť sa zabaviť na rakúsky spôsob. Večery sú venované prezentácii krajín, kedy sa dvere kuchyne otvoria a vy môžete svojim priateľom pripraviť typické slovenské jedlá alebo ich naučiť spievať a tancovať slovenské ľudovky a následne večery patria už len diskotékam a zábave!

Vyvrcholením 2-týždňového pobytu je Festival of Nations, kedy pred veľkým obecenstvom odprezentujete Slovensko a následne i všetko, čo ste spolu so svojimi kamarátmi z celého sveta dosiahli. Po tom nasleduje diskotéka, ktorá bude jednou z najlepších v živote.

Chceš i ty prežiť tie najnezabudnuteľnejšie dva týždne v živote? Chceš sa stať súčasťou veľkej medzinárodnej rodiny? Chceš nás reprezentovať? Tak neváhaj a prihlás sa! Najlepšie leto tvojho života sa už možno blíži!

Na medzinárodný kemp sa máš možnosť prihlásiť do 17. mája 2024 a to tak, že napíšeš motivačný list (ktorý bude zahŕňať základné informácie o tebe a o tom, prečo by si sa práve ty mal kempu zúčastniť) v angličtine a následne ho zašleš so svojimi kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, telefónne číslo, Územná rada Mládeže) na mladez@redcross.sk.

Ak máš akékoľvek otázky ohľadom kempu, pokojne nás kontaktuj na mladez@redcross.sk alebo richard.canaky@redcross.sk.

Tešíme sa na tvoj motivačný list! 🙂


This year’s Camp theme is:

Connective threads

FROM SCREENS TO HEARTS, LET COMPASSION TAKE PART.

In today’s world buzzing with connectivity, the power of human connection has never been more important. In this digital age, where our online presence intertwines with our offline realities, it’s easy to get lost in the noise. Yet, within the chaos, lies an opportunity – an opportunity to embrace the limitless energy of youth, to channel it towards a noble cause, to make a tangible difference in the lives of others.

This camp isn’t just about building friendships; it’s about forging bonds that bridge borders and backgrounds. It’s about recognizing the inherent value in every individual, celebrating diversity, and weaving a tapestry of unity from the threads of our unique experiences. Here, we embrace the power of volunteering, understanding that even the smallest ripples of kindness have the potential to create a tidal wave.

Together, we challenge the status quo, daring to dream of a world where acceptance is not a privilege, where differences are not just tolerated but celebrated, where kindness is the currency of choice, and empathy the language we all speak, extending a hand of friendship to those who may feel alone in the darkness.

We would like to welcome our participants to a journey that transcends screens and embraces the essence of genuine connection, where pixels transform into purpose, and friendships blossom into movements.

With this in mind, we would like to invite two motivated youth delegates from each national society to join us at the 66th International Friendship Camp in Langenlois, Austria in July this year.

VIDEO 64. Freundschaftscamp in Langenlois – YouTube

VIDEO 63. Internationales Freundschaftscamp Langenlois – YouTube

VIDEO 62nd International Study and Friendshipcamp 2017 Langenlois – YouTube