Mobilné odberové miesto v Banskej Štiavnici

UPOZORNENIE: Od 1.11.2021 je činnosť Mobilného odberového miesta (AG, PCR test) obmedzená na hromadné objednávky nad 20 osôb! Otestovať Vás prídeme s mobilnou odberovou jednotkou podľa Vašej požiadavky.

Test protilátok robíme každý utorok a štvrtok od 15:00 do 16:00 hod na SČK, Bratská 9 bez objednania.

POZOR!!! Odber vzorky a vyšetrenie nie je hradené zo zdravotného poistenia, preto si pacient hradí vyšetrenie ako samoplatca. PLATBA JE MOŽNÁ IBA V HOTOVOSTI.

Novinka: Vyšetrenie protilátok je vyšetrenie na zistenie imunitnej odpovede organizmu na prítomnosť alebo kontakt s vírusom SARS-CoV-2 alebo odpoveď organizmu po očkovaní. Na základe prítomnosti protilátok sa ukáže, či testovaný v minulosti koronavírus prekonal alebo či je aktuálne nositeľom vírusu, aj keď nemusí mať žiadne príznaky, alebo sa protilátky vytvorili po očkovaní proti COVID-19.

  • antigénový test – 7,00€
  • vyšetrenie protilátok na COVID 19 z krvi – 15,00€
  • PCR test z nosohltanu – 50,00€
  • PCR test zo slín – 50,00€
B. Štiavnica Info na t.č. 045/692 15 40, 0917 637 063
Deň
Pondelokordinujeme na objednávku – hromadné testovanie minimálne 20 osôb
Utorok15:00 – 16:00
Stredaordinujeme na objednávku – hromadné testovanie minimálne 20 osôb
Štvrtok 15:00 – 16:00
Piatok ordinujeme na objednávku – hromadné testovanie minimálne 20 osôb
Doplňujúce informácie:Pred odberom sa preukážte občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Maloleté osoby sa preukazujú preukazom poistenca zdravotnej poisťovne a v sprievode zákonného zástupcu.

Viac informáciií o aktuálnych opatreniach nájdete na stránke korona.gov.sk.

Od 30.6.2021 je k dispozícií mobilná aplikácia GreenPass, do ktorej je možné uložiť si Digitálny COVID preukaz EÚ s potvrdením o vakcinácii, o vykonaní PCR/Ag testu alebo o prekonaní ochorenia COVID-19. Viac informácií o možnosti stiahnuť si aplikáciu vo verzii Android alebo iOS nájdete na stránke Informácie o Digitálnom COVID preukaze EÚ.

Aké typy testov v súčasnosti existujú?

Rozlišujeme tri typy testov: PCR testy, antigénové testy a protilátkové testy. Každý z nich má svoje opodstatnené využitie v závislosti od konkrétnej situácie.

Ako fungujú PCR testy?

Test je založený na detekcii genetického materiálu vírusu. Skratka RT-PCR znamená polymerázovú reťazovú reakciu s reverznou transkripciou.  Po výtere z nosohltana sa materiál musí spracovať  laboratórne, a preto celý proces od odobratia vzorky až po výsledok trvá minimálne niekoľko hodín. PCR diagnostika momentálne predstavuje najspoľahlivejšiu možnosť stanovenia vírusu.

Ako fungujú antigénové testy?

Tento typ testov je založený na stanovení bielkoviny, ktorá sa nachádza v obale vírusu. Sú citlivé v čase, keď je množstvo vírusu v sliznici nosa a hrdla najvyššie, t.j. 3-5 dní od nástupu prejavov ochorenia. Takisto ako pri PCR teste sa vzorka odoberá z nosohltana. Veľkou výhodou oproti PCR diagnostike je rýchlosť stanovenia výsledku, ktorá je približne do 15 minút.

Ako fungujú protilátkové testy?

Pri týchto testoch sa stanovujú protilátky proti vírusu, ktoré vytvára imunitný systém organizmu v rámci obrannej reakcie na prítomnosť vírusu v tele. Spustenie obrany organizmu trvá istý čas, preto protilátky (najskôr IgM, neskôr IgG) je možné stanoviť až po niekoľkých dňoch od prvých príznakov ochorenia. Vzorka sa odoberá najčastejšie z krvi pacienta a výsledok je známy do niekoľkých minút.

Aký typ testu je pre mňa najvhodnejší?

RT-PCR

Test založený na detekcii genetického materiálu vírusu. Skratka RT-PCR znamená polymerázovú reťazovú reakciu s reverznou transkripciou.  Po výtere z nosa a z hrdla sa materiál spracuje tak, že sa vyextrahuje RNA vírusu a prepíše sa do komplementárnej DNA (cDNA) prostredníctvom enzýmu reverznej transkriptázy. Následne sa pridáva  krátka sekvencia jednovláknovej DNA, ktorá sa priradí k špecifickej časti DNA a pomocou enzýmu sa pomnoží (amplifikuje). Pomnoženie špecifického úseku DNA je sprevádzané svetelným signálom, ktorého intenzita sa meria v každom pomnožovacom cykle a je priamo úmerná množstvu namnoženej DNA. Samotný test od spracovania odobratej vzorky od pacienta až po výsledok trvá niekoľko hodín. Momentálne je RT-PCR test jednoznačne najcitlivejšia možnosť  z hľadiska spoľahlivosti.

Rýchlotesty (profesionálne použitie)

Protilátkové

Pri týchto testoch sa nestanovuje priamo vírus v odobratej vzorke ako pri teste PCR, ale protilátky proti vírusu, ktoré vytvára imunitný systém organizmu v rámci obrannej reakcie na prítomnosť vírusu v tele. Spustenie obrany organizmu trvá istý čas, preto protilátky (najskôr IgM, neskôr IgG) je možné stanoviť až po niekoľkých dňoch od prvých príznakov ochorenia. Protilátkové testy nemá zmysel vykonávať na začiatku ochorenia. Je dôležité upozorniť, že negatívny výsledok testu nemusí byť dôkazom, že vírus sa v tele nenachádza.

Antigénové

Tento typ testov je založený na stanovení bielkoviny, ktorá sa nachádza v obale vírusu. Sú citlivé v čase, keď je množstvo vírusu v sliznici nosa a hrdla najvyššie, t.j. 3-5 dní od nástupu prejavov ochorenia.

Zdroj: ŠÚKL- Štátny ústav pre kontrolu liečiv

SČK vykonáva všetky druhy vyššie spomenutých testov v pondelok a piatok od 9:00 hod do 12:00 na mobilnej odberovej jednotke v stane oproti Mestskému úradu.

Súbory na stiahnutie

Ďalšie články