Študentská kvapka krvi

Pozývame všetkých študentov z blízka i z ďaleka na darovanie krvi.

Darovanie sa bude konať dňa 14.11.2023, registrácia darcov od 08.00 hod do 10.00 hod formou mobilného odberu NTS Banská Bystrica.

Uskutoční sa v priestoroch Školského internátu pri Strednej odbornej škole služieb a lesníctva na adrese Kolpašská ulica 9, 96901 Banská Štiavnica.

Predregistrovať sa možno i telefonicky: 0904102373 , 0903558945 alebo elektronicky: banskastiavnica@redcross.sk

viac info o Študentskej kvapke krvi tu

Ďalšie články