Príhovor prezidenta SČK MUDr. Viliama Dobiáša

Svetový deň ČK a ČP 2021 – príhovor

Vážení dobrovoľníci, členovia a pracovníci SČK, milí podporovatelia,

po oslavách storočnice v roku 2019 sme začiatkom roka 2020 vhupli do iného sveta. Najprv len opatrne zvýraznením sociálnych aktivít pre seniorov uviaznutých v karanténe, v priebehu roka aj znovuoživením zdravotníckych činností. Ani najstarší členovia Červeného kríža nezažili pandémiu „španielskej“ chrípky a zdravotnícke a osvetové diela po skončení prvej svetovej vojny. Len zopár nestorov zažilo potravinové zbierky po druhej svetovej vojne. Kolektívna pamäť nesklamala, Slovenský Červený kríž sa znova etabloval aj v distribúcii potravín, aj v zdravotníckych aktivitách. Členovia so zdravotníckym vzdelaním sa napriek neskutočnému vyťaženiu na svojich pracoviskách po víkendoch zapojili do testovania aj očkovania. Všetko popri ostatnej činnosti v ktorej sme pokračovali. Pozorovatelia a hodnotitelia pandémie nezaregistrovali, že existujú tisícky ľudských bytostí, ktoré riskujú nákazu dvojnásobne, v práci aj pri dobrovoľníctve. Podľa výkazov za minulý rok som mal pocit, že zamestnancov v územných spolkoch je niekoľkonásobne viac podľa odvedenej práce, ale ich skutočný počet ostal rovnaký. Len výsledky, hodín práce a potu bolo nepomerne viac ako kedykoľvek predtým za posledných 100 rokov. Minulý rok bol heroický a súčasný v tomto trende bez zaváhania pokračuje. Nikdy nebolo toľko našich uniforiem v spravodajstve televízií a všetkých médií. Keď sme niekedy trochu a ticho závideli iným národným spoločnostiam ČK a ČP ich obraz neúnavného pomocníka pri katastrofách v menej vyvinutých krajinách, teraz sme si pocit nepostrádateľnosti a maximálnej užitočnosti mohli vychutnať aj v našich domácich podmienkach zároveň s uvedomením si luxusu v ktorom sme do začiatku pandémie žili.

Je čas zopakovať si a oživiť 7 princípov, osviežiť ich význam v dnešnej agresívnej dobe, v ktorej sa ľudia nenávidia kvôli politickému presvedčeniu, ohovárajú v mene rozdielnych názorov, drzo a neúctivo nerešpektujú výdobytky vedy v boji proti infekčným ochoreniam v minulosti, nevážia si skutočných odborníkov, velebia šarlatánov a ignorantov. Aj medzi nami sa stále nájdu jedinci, ktorí občas podľahnú nízkym myšlienkam prízemného davu a diskriminujú svoje okolie podľa rasy, pôvodu, pohlavia, orientácii a preferenciám. Na pôde Červeného kríža a v myšlienkach, srdciach, ústach, postojoch červenokrižiaka neprípustné.

V roku 2021 môžeme aspoň v duchu osláviť 140. výročie prvých spolkov Červeného kríža na území dnešného Slovenska, len rok po vzniku organizácie v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Dnes v 191 krajinách, vtedy len v šestnástich.

Máme byť na čo hrdí a s pohľadom do dávnej aj čerstvej minulosti je naše sebavedomie opodstatnené. Sme dôstojní pokračovatelia červenokrížskej tradície H. Dunanta, aj našich rodičov a starých rodičov.

Ja vám gratulujem k svetovému dňu Červeného kríža a Červeného polmesiaca a z celého srdca vám, členom, dobrovoľníkom, zamestnancom aj podporovateľom ďakujem za všetko nesmierne a vysoko nadštandardné nasadenie nielen v poslednom roku. Úlohou Prezidenta SČK podľa stanov je reprezentovať organizáciu navonok. Za posledný rok podľa mojej mienky pribudlo na Slovensku desaťtisíc spoluprezidentov SČK.

Prajem vám pevné zdravie a silnú motiváciu do budúcnosti.

S úctou             

Viliam Dobiáš

Prezident SČK

Ďalšie články