Karneval

Oslava fašiangov – masopustu je už po stáročia úzko spätá s maskami a karnevalom.

Kresťanský svet tieto zvyky prevzal od starých pohanov, ktorí verili, že s príchodom jari zlí duchovia zimy stále viac útočia na ľudí a chcú ich ovládať.
Ľudia si preto vyrábali rôzne masky, aby zobrali na seba inú podobu a tým zlých duchov pomýlili. Tancom, jedením a pitím odháňali zlo a privolávali jar a príchod slnečných dní.
Teda zaháňali smrť a privolávali a oslavovali život. Túto tradíciu si karnevalom každoročne pripomínajú aj klienti nášho zariadenia Domova sociálnych služieb na Miletičovej ulici v Bratislave. Už týždne dopredu si spolu s vychovávateľmi pripravujú masky na karneval, niektorí zase chcú prekvapiť a masky si pripravujú doma spolu s rodičmi.
Tak sa včera pri tanci vo vyzdobenej spoločenskej miestnosti stretla víla s kocúrom v čižmách, smrtka s cigánkou, zajac s čertom, černokňažník s kozou, kuchár s kuchárkou.
Cenu za najkrajšiu masku – lesnú vílu získala Dominika Egriová, ktorá si masku spolu s mamičkou pripravovala doma. Na druhom mieste skončil kocúr v čižmách a tretie miesto obsadila maska cigánky. Inšpirované práve prebiehajúcou olympiádou v Soči aj mi sme si prisvojili olympijské heslo, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Preto sa každý zo zúčastnených za svoju ochotu a snahu vytvoriť si čo najlepšiu masku ocitol na stupni VÍŤAZOV.
Odmenou pre všetkých bol zákusok a pohár coca-coly o ktorú sa postarali vychovávatelia zariadenia. Celý deň až do príchodu rodičov sa niesol v príjemnej karnevalovej atmosfére a dokonca mnohí rozprávali o tom, čo za masku si pripravia na budúci rok.