Oceňovanie darcov krvi

Milí darcovia,

v prvom rade by sme Vám chceli poďakovať, že bezplatným darovaním krvi zachraňujete životy. Zároveň Vám blahoželáme k získaniu plakety prof. MUDr. Jana Janského alebo medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického.

Tešíme sa, že Vám za mnohonásobné darovanie krvi môžeme udeliť ocenenie. Ocenenie si môžete prevziať troma nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Ocenenie si môžete prísť prevziať osobne do sídla Slovenského Červeného kríža, Územného spolku Bratislava – mesto, na Miletičovu 59, a to každý utorok a štvrtok  od  14.00 hod. – 16.00 hod.
 2. Ocenenie Vám môžeme poslať poštou na adresu, ktorú ste uviedli v Návrhu na udelenie ocenenia.
 3. Ak si prajete obdržať ocenenie v rámci slávnostného odovzdávania, informujte nás o tom a my Vás zaradíme do zoznamu záujemcov. Následne Vás budeme informovať o presnom termíne oceňovania, ktoré organizujeme jedenkrát do roka.

Návrh na udelenie ocenenie si môžete stiahnuť TU

AKO URÝCHLITE VAŠE VYBAVENIE?

 • Vyplňte v návrhu všetky dôležité položky, najmä meno, priezvisko, adresu, počet odberov.
 • V návrhu nesmie chýbať pečiatka NTS ako potvrdenie.
 • Vypíšte svoj návrh čitateľne, aby ste predišli komplikáciám s Vašou identifikáciou.
 • Pokiaľ si prajete prevziať ocenenie osobne, oznámte nám vopred telefonicky alebo mailom termín, kedy si chcete prísť ocenenie prevziať.
 • Ak si prajete poslať ocenenie poštou, no Vaša korešpondenčná adresa sa nezhoduje s tou, ktorá je uvedená v návrhu, oznámte nám to vopred telefonicky alebo mailom.

AKO ZÍSKAŤ OCENENIE?

Na Slovensku funguje 40 profesionálnych odberových centier, kde darca krvi môže darovať krv. Každé z nich vedie databázu darcov krvi s počtom odberov krvi, tieto databázy však zatiaľ nie sú prepojené. Preto je pre nás veľmi dôležité, aby darca krvi, ktorý získal jubilejný počet odberov vypísal tlačivo „Návrh na udelenie ocenenia plaketou“. Tlačivo potvrdzuje odberové centrum, ktoré verifikuje evidovaný počet darovaní krvi.

Tlačivo nám môžete odovzdať štyrmi spôsobmi:

 1. Tlačivo je môžete vhodiť do schránky v odberových centrách;
 2. Tlačivo nám môžete poslať poštou na adresu: Slovenský Červený kríž, Územný spolok Bratislava-mesto, Miletičova 59, 821 09, Bratislava;
 3. Tlačivo nám môžete dať priamo do schránky na vyššie uvedenej adrese;
 4. Tlačivo môžete poslať v elektronickej podobe na adresu humanita.ba@redcross.sk.

Aké ocenenia môžete získať za mnohonásobné darovanie krvi?

Odber celej krvi darcu krvi sa počíta za 1 odber.

Odber krvnej plazmy sa počíta ako darovanie celej krvi, teda 1 odber.

Odber krvných doštičiek – trombocytov sa počíta ako 2 odbery krvi, dôvodom je náročnosť samotného procesu odberu trombocytov.