Kurz opatrovania

Aj v januáry organizujeme kurz opatrovania

Kurz je akreditovaný Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č:

č.s. 73/2010-I/20, č.z. 22929/2010 zo dňa 14.4.2011;
č.s. 8688/2013-M_OSS, č.z. 13227/2013 zo dňa 13.3.2013;
č.s. 4275/2015-M_OSS, č.z. 10346/2015 zo dňa 2.3.2015

Rozsah kurzu je 226 hodín, ukončený je skúškami.  Úspešní absolventi kurzu obdržia „Osvedčenie o získanom vzdelaní“, ktoré má neobmedzenú platnosť a je akceptované vo všetkých štátoch Európy. Osvedčenie je vydávané v dvojjazyčnej mutácií, automaticky slovensko – nemecky, na požiadanie slovensko – anglicky.

Cena kurzu je 285,- €

Najbližší kurz začína 16.1.2017

Trvanie kurzu je do cca 16.3.2017,  vrátane odbornej praxe. Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť.

Záujemcovia, prosím kontaktujte nás na:

Slovenský Červený kríž
Územný spolok Bratislava – mesto
Miletičova 59
821 09 Bratislava
Kontakt:
tel.:  + 421 2  53 41 22 55
fax.:  + 421 2 53 41 22 55
 e-mail: krv.ba.@redcross.sk