Oceňovanie darcov krvi

Ďakujeme všetkým, ktorí zachraňujú životy!

Medzi naše najobľúbenejšie aktivity patrí oceňovanie darcov krvi. To najbližšie sa uskutoční 14. júna v priestoroch Miestneho úradu Ružinov, ktorému aj touto cestou ďakujeme za spoluprácu. Komu ale pri tejto príležitosti ďakujeme najviac sú práve dobrovoľní darcovia krvi. Ste hrdinami – Vaše odhodlanie zachraňuje životy!