Svetový deň darcov krvi 2015

Darcovia krvi v Bratislave

Tohtoročnou témou Svetového dňa darcov krvi je vyjadrenie vďaky darcom krvi, ktorí každou svojou kvapkou krvi zachraňujú životy iných. Zároveň je výzvou, aby ľudia na celom svete pokračovali v bezplatnom darovaní krvi, pretože krv je nevyhnutná pre zdravie a život tých, ktorí ju potrebujú. Hlavný apel je na mladých ľudí, ktorí krv ešte nedarovali, ale mohli by tak urobiť. 

Naše mesto 2015

Už po niekoľkýkrát sa zapojil územný spolok Slovenského Červeného kríža Bratislava – mesto do najväčšej celoslovenskej akcie určenej pre firemných dobrovoľníkov s názvom Naše Mesto 2015. V spolupráci s Nadáciou Pontis a Národnou transfúznou službou, pracovisko Kramáre bol dňa 12. júna 2015 v čase od 8.30 do 11.30 hod. pripravený odber krvi pre firemných dobrovoľníkov z viac ako 10 spoločností z Bratislavy. Z prihlásených 30 dobrovoľníkov absolvovalo úspešne odber krvi 25 darcov krvi. Každý dobrovoľník obdržal občerstvenie a propagačné predmety SČK. Za ÚzS SČK Bratislava – mesto sa akcie zúčastnili PhDr. Malík, pani Boboková a Bc. Jankovičová, ktorá zároveň aj sama darovala krv. Akcia bola zároveň aj oslavou a propagáciou Svetového dňa darcov krvi, ktorý si pripomíname 14. júna 2015