Ďakujeme, že nám pomáhate

Slovenský Červený kríž – územný spolok Bratislava – mesto úprimne ďakuje za materiálnu pomoc firme PPG – Primalex za materiálnu pomoc vo forme vybavenia pre vymaľovanie našich priestorov. V našom pláne je vytvoriť krásnu liečebnú miestnosť pre Snoozelen techniky, kde by klienti nášho denného stacionára pre mentálne postihnutých mohli pomocou zmyslových podnetov rozvíjať svoje zručnosti a učiť sa. K zmyslovým podnetom patrí aj farebná terapia, kde nám firma Primalex prispela krásnymi odtieňmi farieb.

Navyše nám poslali krásne darčeky pre náš denný stacionár – obrovský biely maco vyvolal neskutočné nadšenie a doteraz sa k nemu naše „deti“ túlia. Slnečné okuliare, slúchatká, klobúčiky, lietajúce taniere (lietajú nám teraz po záhrade), pexesá na vystrihovanie – všetko vyvolalo vlnu obrovskej radosti u našich zverencov a vlnu obrovskej vďaky u pracovníkov Červeného kríža

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Slovenský Červený kríž – územný spolok Bratislava – mesto úprimne ďakuje za materiálnu pomoc firme PPG – Primalex za materiálnu pomoc

Dar od PPG – primalex pre Domov sociálnych služieb

Ďalšie články