Darcovia krvi v Bratislave

Informácia pre darcov krvi ohľadom bezplatnej MHD v Bratislave

Dňa 31. 3. 2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bratislave zvýšenie bonusovej zľavy z 90 na 100% pre držiteľov diamantovej plakety prof. MUDr. Janského v trvalým pobytom v Bratislave pri kúpe predplatného cestovného lístka (PCL) s účinnosťou od 1. mája 2016.

Dňa 22. 4. 2016 bola táto bonusová zľava rozšírená na zasadnutí zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja aj pre darcov krvi z trvalým pobytom v Bratislavskom kraji, t. j. okresy Pezinok, Senec a Malacky.

Bezplatná MHD platí len pre Bratislavu (zóny 100 a 101) a len pre predplatné cestovné lístky.

Kúpa predplatných cestovných lístkov, ako i vybavenie karty bude možné aj v predajniach Slovak Lines. Zakúpenie PCL bude možné aj cez internet. Pre držiteľov predplatných cestovných lístkov (ružových) s nápisom „DARCA KRVI“ ostáva naďalej povinnosť prolongovať po skončení platnosti čipovú kartu v príslušnej prevádzke, avšak nebudú povinní uhrádzať žiadnu čiastku ani predkladať preukážku k danej plakete. Tá bude potrebná pri vybavovaní novej karty (platnosť karty je 5 rokov), či už po skončení jej platnosti alebo v prípade straty karty.

Pre nových držiteľov diamantovej plakety prof. MUDr. Janského bude potrebné tak ako doteraz predložiť občiansky preukaz s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji, preukážku k danej plakete a aktuálnu fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm. Poplatok sa vystavenie čipovej karty je 5,30 € v DPB alebo 3 € v Slovak Lines. Všetkým držiteľom diamantových plakiet prof. MUDr. Janského, ktorí si zakúpili predplatný cestovný lístok s 90% zľavou bude postupne vrátený poplatok cestou poštových poukážok na adresu, ktorú udali pri vybavovaní čipovej karty. V prípade zmeny bydliska je potrebné túto skutočnosť oznámiť vydavateľovi karty.

Informácia pre darcov krvi ohľadom bezplatnej MHD v Bratislave

Ďalšie články