Celoslovenská súťaž PP v Nitre 2014

Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka, účasť našich družstiev