Memorial MUDr. Vladimíra Harineka 2016

Celoslovenská súťaž dospelých v poskytovaní prvej pomoci bola tento rok v Snine. Za Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto boli vyslané až 4 družstvá.