Oceňovanie 2015

Oceňovaní darcovia krvi 18. júna 2015