Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi 11/2016

ďakujeme všetkým darcom krvi