Súťaž prvej pomoci v roku 2015

Súťaže prvej pomoci sú jednou z našich hlavných aktivít v oblasti prvej pomoci.

Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl, si v tomto roku mali možnosť porovnať svoje vedomosti a zručnosti v prvej pomoci. Na Územnú súťaž mladých zdravotníkov I. a II. stupňa základných škôl Bratislavy prišlo 17. júna 2015 viac ako 100 deti so svojími učiteľkami a porovnávali svoje zručnosti v poskytovaní prvej pomoci ako aj zdravotnícke vedomosti a vedomosti o Medzinárodnom hnutí ČK/ČP a SČK.
Napokon najlepšie skončili:
DMZ SČK I. stupňa – Základná škola M. Hodžu, ktorá získala 8 909 bodov, Základná škola Turnianska získala 8 894 bodov a Základná škola Pankúchova získala 8 814 bodov.